استخدام مشاور تبلیغاتی

پیک برتر

گروه شرکت های برتر با رسانه های گوناگون در فضای اینترنت و چاپی، کارشناس فروش استخدام می کند​​​​​​​​​​​​​​

ویژه تهرانی ها


حدود درآمد از 4تا20 میلیون تومان در ماه

مناسب سنین 20الی30سال

نسبت به محل سکونت خود، شعبه را انتخاب کنید

در هر کدام از شعب که استخدام شوید می توانید برای تمام رسانه ها و مناطق فعالیت داشته باشید

شعبه غرب

مدیر: حامد فرشی

پر کردن فرم برای شعبه غرب

شعبه شریعتی

مدیر: علیرضا زنگنه

پر کردن فرم برای شعبه شریعتی

شعبه شرق

مدیر: علیرضا شاهین نیا

پر کردن فرم برای شعبه شرق